MM52.Net / 古驰家族 House of Gucci (2021) 

古驰家族 House of Gucci (2021)

又名: GUCCI名门望族(港) | Gucci:豪门谋杀案(台) | 古驰之家 | 古驰王朝 | 古琦 | Gucci
专家评分: 4.6 分
导演: ;
国家: CA, 语言: EN

简介:   本片围绕时尚品牌古琦(Gucci)的第三代接班人毛里奇奥·古琦(Maurizio Gucci)的故事展开,毛里奇奥是古琦创建人古琦欧·古琦(Guccio Gucci)的孙子,1995年被一个西西里岛的年轻人枪杀于米兰办公室的楼梯上,他的妻子Patrizia Gucci因策划杀夫一案而被判入狱29年。...