MM52.Net / 恐惧街2 Fear Street: 1978 (2021) 
恐惧街2  Fear Street: 1978 (2021)

恐惧街2 Fear Street: 1978 (2021)

又名: 恐惧大街2:1978 | 恐惧街2:1978 | Fear Street Part 2: 1978
IMDB 评分: 6.7 分 ( 45872 票 ) ; 专家评分: 6.1 分
导演: ;
国家: US, 语言: EN
影片时长: 109 分钟 , 电影分级: R

简介:   在遭到诅咒的阴暗小镇上,杀人魔连续杀人,夜翼营人心惶惶,原本的欢乐夏日顿时成为恐怖的求生血战。...