MM52.Net / 八百壮士 Ba bai zhuang shi (1938) / No.1 电影海报 
八百壮士  Ba bai zhuang shi (1938)

电影: 《八百壮士 Ba bai zhuang shi (1938)》

导演: 主演: , , , IMDB 评分: 5 分( 6 票 ) ;   更多资料 »»

八百壮士 的电影海报

八百壮士 Ba bai zhuang shi (1938) 图片 No.1 (原图分辨率: 104 x 142)

《八百壮士 Ba bai zhuang shi (1938)》 演员表