MM52.net / Yuina Kuroshima / Pictures Gallery / No.8 Desktop Picture 
Yuina Kuroshima

Yuina Kuroshima's Profile

Filmography: Oke Rôjin!; Sutorobo ejji; Sureiyâzu kuronikuru ; Birthday: 1997-3-15 ( Pisces ) Age: 21, Height: 162cm , Blood Type: A  More Bio »»

Yuina Kuroshima's Desktop Picture

Yuina Kuroshima Picture No.8 (Original Resolution: 640 x 427)