MM52.net / Mai Asakura 

Mai Asakura

Actress , Age: 46 ( Zodiac Sign: Scorpio )
Birthday: November 8th (Wednesday), 1972
Sex: Female, Blood Type: AB, Height: 158cm
Body (B/W/H): B88:W59:H86 cm

Biography: Mai Asakura is an actress, known for Misato Mari: Oshiego no me no mae de (1994) and Rangyô kyôshitsu: Watashi no kao ni kakete! (1995)....